بازنشستگي bazneshaste
 
قوانين و مقررات ، اخبارها و گزارشات مربوط به بازنشسته و بازنشستگي

از امام صادق (ع) که رسول خدا (ص) فرمود:ازتجلیل خدا است احترام کردن به مسلمان سپید موی
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مهر 1388 توسط اردستاني رستمي
۱- سابقه خدمت دولتي

به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری ، خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها دراجرای مقررات قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور می شود. همچنین به موجب ماده 105: منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی ، آن مدت از سوابق خدمت کارکنان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان -مصوب 1362 – (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارکنان محسوب می گردد. ضمناً حسب مفاد ماده 85 قانون استخدام کشوری آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد که با پرداخت کسور ، مدت مزبور حسب مقررات ذیربط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب و منظورمی شود. چگونگی احتساب سابقه خدمت دولتی جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه به شرح زیر می باشد:ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مهر 1388 توسط اردستاني رستمي
۳-۱- سنوات خدمت دولتی که به صندوق های بازنشستگی دیگر حق بیمه پرداخت شده است به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمهه یا بازنشستگی مصوبه ۲۷/۳/۶۵ و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۵ هئیت وزیران ُ انتقال حق بیمه و پرداخت مابه التفاوت مقرر این سوابق جزء خدمت از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می گردد

قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ یا بازنشستگی مصوب‌ 27/3/1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

آئين‌نامه‌ تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌يا بازنشستگي‌ مصوب‌ 27/3/65

(تصويبنامه‌ راجع‌ به‌ حذف‌ بند (پ‌) اصلاح‌ آيين‌نامه‌ تبصره‌ (3ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌بيمه‌
يا بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ 1365 ــ

اصلاح‌ آئين‌نامه‌ تبصرة‌ (3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ بازنشستگي‌ ــ مصوب‌ 1365 ــ

تصويب‌نامه‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ ماده‌ 8 آئين‌نامه‌ تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ 28/5/1368 هيأت‌ وزيران‌ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مهر 1388 توسط اردستاني رستمي
۲- سابقه خدمت غير دولتي

به موجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی دراحتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه ومستمری کارکنان دولت مصوب 19/2/1372 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 28/1/1373 هیئت وزیران ، سوابق خدمت غیر دولتی کارکنان دولت در شرکتها و موسسات غیر دولتی با شرایط ذیل به خدمت رسمی مستخدم درهنگام احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه می گردد:

1-      با درخواست کتبی مستخدم

2-      با انتقال حق بیمه

طبق ماده 2 آئین نامه اشاره شده و تبصره های آن ،  کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما بایستی با کسر هزینه های درمان به صندوق بازنشستگی حسب مورد (در مورد شهرداریها به صندوق بازنشستگی ذیربط) منتقل شود. در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی ، به طور مشخص معین نباشد معادل 4/1 مجموعه حق بیمه یا کسور از این بابت منظور می شود و در صورتی که ارقام حق بیمه به دلیل فقد مدارک مشخص نباشد بر اساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به کسر سهم درمان منتقل می گردد.

3-      پرداخت ما به التفاوت کسور بازنشستگی

به موجب ماده 3 و تبصره ذیل موضوع آئین نامه اشاره شده ، میزان کسور بازنشستگی متعلقه بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه قبل از بازنشستگی ، از کار افتادگی یا فوت مشخص و مابه التفاوت آن با رقم منتقله به اقساط ماهانه و حداکثر در3/2 مدت خدمت غیر دولتی ازمستخدم یا وراث وظیفه بگیر وی وصول خواهد شد.

اضافه می نماید اجرای مفاد این قانون مشروط به آن است که مستخدم متقاضی ابتدا شرایط عمومی بازنشستگی را داشته باشد.  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مهر 1388 توسط اردستاني رستمي
۳- سنوات ارفاقي

الف- مشمولين قانو نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و....

ب- ايام اسارت آزادگان

ج- دوران عدم اشتغال محكومين سياسي

د- بازنشستگان مشمول بند الف ماده ۷۴ و ماده ۷۷ ق . ا. ك

ه- مستخدم رسمي فوت شده داراي سابقه كمتر از ۱۵ سال

و- سنوات خدمت مستخدم ثابت فوت شده و يا از كار افتاده شهرداريها

ز- دوران اشتغال مستمر بكار با اشعه

ح- اشتغال در سازمان آموزش و پرورش استثنايي

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مهر 1388 توسط اردستاني رستمي

4- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان

5- خدمت زیر پرچم

۶- سابقه خدمت درنهادهای انقلاب رسمی

7- مدت مرخصی بدون حقوق

8- سوابق خدمت مستخدم مستعفی اشتغال بکار یافته

9- مدت خدمت درجبهه و مدت معالجه جانباز

10- مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده

۱۱- سابقه خدمت ناشي از تغيير صندوق( بدون تغيير محل اشتغال )

۱۲- سنوات خدمت ناشي از خدمت نيروي انسانيدرماني و بهداشتي

۱۳- سنوات مربوط به دوره تحصيلات عالي آموزشيوزارت آموزش وپرورش

۱۴- سنوات تحصيلي در دانشسراها

15- سابقه خدمت اشتغال در مدارس غیر دولتی

16- سوابق کارکنان شاغل دردستگاههای اجرایی که تبدیل وضع یافته اند

 17- سوابق کارکنان شاغل در موسسات غیر مشمول استخدام کشوری که حسب قوانین«مشمول مقررات استخدام کشوری» قرار گرفته اند.

18- موارد خاص در احتساب سابقه خدمت مستخدمین ثابت شهرداریها

19- موارد خاص در احتساب سابقه خدمت قضات

20- موارد خاص در احتساب سابقه خدمت  در نهضت سوادآموزی


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ